شرکت سهامی آرد خوزستان
شماره تماس : 6133771741
ایمیل : ard_khuzestan@yahoo.com
آدرس : اهواز سه راه خرمشهر اول جاده حمیدیه شرکت آرد خوزستان