آرد گندم

آرد گندم ستاره تهیه شده از گندم درجه یک و با قابلیت تولید ۳۰۰۰۰ تن در ماه