شربت پرتغال

تولید شده از ۱۰۰ درصد آب میوه طبیعی و دارا بودن قابلیت تولید انبوه محصول و با کیفیت بالا.