آبلیمو

آبلیموی صد در صد طبیعی و گرفته شده از لیموی تازه با قابلیت تولید ۲۵۰۰ تن.