انواع سرکه

تولید در انواع مختلف بسته بندی و حجم های متفاوت و متنوع و قابلیت تولید ۱۱۰ تن در ماه.