قوطی ۵۰۰ گرمی

نمک پاش بزرگ، با کریستال های خرد شده و قابلیت استفاده روی میز غذا خوری