صنایع غذایی گل پونه خوزستان - تیناب
شماره تماس : 6136250571
ایمیل : litary.food@gmail.com
آدرس : اهواز - امانیه - خیابان انقلاب - پلاک 57