رب گوجه فرنگی

تولید رب گوجه فرنگی با مواد اولیه با کیفیت با ظرفیت تولید ۲۲۰۰۰۰ تن